محصولات جین مولر JEANMULLER


کلید فیوزهای معمولی و عمودی به صورت قطع تک فاز و سه فاز
قابلیت نصب فیوز با ظرفیت 25 آمپر الی 1250 آمپر
کلید فیوزهای قابل نصب روی کار، روی ریل و شینه‌های مسی

 
       
 

Copyright © 2013 ELECTRO JEAN MULLER All Rights Reserved.

Email: info@electrojeanmuller.com