محصولات امرون omron
   

انواع رله شیشه ای 2CO,3CO,4CO
در ولتاژهای AC و DC
انواع سنسور (القایی- خازنی – فشار)
انواع لیمیت سوئیچ (رگلاژی - یک طرفه - دو طرفه - آنتنی و قرقره ای)
انواع تایمرهای مولتی رنج و مولتی ولت
انواع تابلو های ریتال - فن و فیلتر


   

     
 

Copyright © 2013 ELECTRO JEAN MULLER All Rights Reserved.

Email: info@electrojeanmuller.com