نمایش 1–12 از 18 نتیجه

کنتاکتور 11 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 11 kW 25 A 230 V AC 50/60 Hz 9004840539639

کنتاکتور 110 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 110 kW, 2 NO + 2 NC 225 A UC 220-240

کنتاکتور 132 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 132 kW, 2 NO + 2 NC 265 A UC 220-240

کنتاکتور 15 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 15kW 32 A 230 V AC 50/60 Hz 9004840539905

کنتاکتور 160 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 160 kW, 2 NO + 2 NC 330 A UC 220-240

کنتاکتور 18.5 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 18.5 kW 40 A 230 V AC 50/60 Hz 9004840539943

کنتاکتور 200 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 200 kW, 2 NO + 2 NC 400 A UC 220-240

کنتاکتور 22 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 22 kW 50 A 230 V AC 50/60 Hz 9004840540024

کنتاکتور 250 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 250 kW, 2 NO + 2 NC 500 A UC 220-240

کنتاکتور 30 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 30 kW 65 A 230 V AC 50/60 Hz 9004840539707

کنتاکتور 37 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 37 kW 80 A 230 V AC 50/60 Hz 9004840539776

کنتاکتور 45 کیلو وات

DESCRIPTION Ie/AC-3 400 V COIL VOLTAGE FREQUENCY EAN CODE 45 kW 95 A 230 V AC 50/60 Hz 9004840539806